0

 

Ikaw ang umagang nais kong masilayan
at ang gabi’y para sa ating mga pusong nagmamahalan.
Ang iyong liwanag ang syang pupukaw
sa dilim na bumabalot sa aking isipan
at syang gagabay sa akin palapit
sa iyong mga nakaabang na mga kamay.
Ang aking takbuhan, ang aking tahanan,
sa piling mo’y ibibigay ang aking kalayaan,
at ang pangakong walang ibang hahagkan
‘pagkat ang puso kong minsan nang nasaktan,
ay sa iyo natutong magmahal ng walang hanggan.

***********

You are the morning that I wish to wake up to
and the night is for our hearts that love.
Your light will be the one to banish
the darkness that wraps my mind
and will guide me closer to your hands
that are already reaching out.
You are the one I run to, my home,
and with you I will give my freedom,
and the promise that there is no one else I’ll kiss,
for this heart that got hurt before
because of you learned to love forevermore.

-eamarifosque 062513-

Advertisements
0

Hulihin ang Oras

 

Igapos natin ang tumatakbong oras
pigilan ang mga kamay na kumukumpas.
Ihinto ang mga segundong bumubuo ng minuto
para hindi sila magkita ng mga oras na nais lumipas
sa bilin ng mundong patuloy sa pag ikot.
Igapos natin ang oras ng mahigpit
huwang syang palayain ‘pagkat ito’y ating katapusan.
Panatilihin natin ang sandaling ito
na tayo’y magkatabi at masayang magkapiling.
Basahin natin ang isa’t-isa
sa bawat haplos ng mga kamay
sa katawang unti-unting nabubuhay.
Ang mga mata’y patuloy na nangungusap
na angkinin natin ang oras na ito.
Palayain natin ang ikinukubling pag-ibig
na magliyab sa ating mga dibdib
at hayaan syanng lumagos sa ating mga kamay at labi
kung saan tayo maaaring maging isa
habang hawak natin ang nahuli nating oras.

napo2013button1

 

Forgot to post this yesterday. 😀

-The Elusive Scribe 042813-