0

Muling Sisikat ang Araw

Morning Sun

 

 

 

 

 

Muling sisikat ang araw at hahawiin ang dilim
na syang bumabalot sa mundong kanyang ginagalawan,
at sa paglisan ng mga ulap ay syang pagdating
ng pag-asang makakabangon muli.

Hindi na muling babalikan ang mga luhang pumatak
‘pagkat ang mga ito’y sinipsip na ng lupa ng nakaraan.
Magkakaroon muli ng saysay ang mga salitang binubulong ng isipan,
muling babalik ang ngiti sa mga matang namumugto sa kakaiyak.

At sa bawat minutong lumilipas ay gagawa ng panibagong pangarap
na syang magbibigay linaw sa lahat ng pasakit na nadarama.
Makikita muli ang daang nilisan para lamang sa kinabukasang hindi inaasahang
guguho at mawawala na parang bula.

Muling babalik ang tiwala sa sariling minsan ng inapakan ng mga pinagkatiwalaan
at ang bagong pagkataong mabubuhay
ay magiging mas malakas at mas matatag.

Hindi kakayaning tibagin ng mga mapaglarong nilalang
ang pader na muling itatayo para protektahan
ang pusong nangangailangan ng panahon para hilumin
ang mga sugat na dala ng paglipas ng panahon.

At sa lahat ng mga pagkakataong sinugatan ang pusong
tanging pagkakamali’y mahalin ang mga hindi nararapat,
ay may darating na magbibigay ng dahilan
para mabuhay muli ang mga papel at panulat,
‘pagkat ang inspirasyonay hindi na magpapapigil pa.

Dadaloy at dadaloy ang tinta habang dinudumihan
ang mga blankong pahina ng kinabukasang ngayon pa lang masusulat.
Bubuo ng panibagong mundo kasama ang ligayang
matagal ng inaasam asam at hindi na muling papatak ang mga luha.

-The Elusive Scribe 101813-

Translation of some sorts…:)

The sun will rise again and disperse the darkness
that envelopes the world she moves around in,
and as the clouds disappear so comes
hope that she’ll rise once more.

No need to remember the tears that fell
since they’ve been absobred by the land of the past.
Reason will come once more to the words whispered by the mind
and the smile will come back to the eyes that are puffed from crying.

And for every minute that has passed a new dream will be built
that will give clarity to all the hurts that were felt.
The road, once abandoned for a future that she didn’t expect
to break and disappear like a bubble, will be seen once more.

Her belief in her self will come back after being stepped on
by those she believed in and the new her that will emerge
will be stronger and more stable than before.

No one will be able to break the walls
that will be built once more for protection
for the heart that needs time to heal
the wounds brought by the passing time.

And for those times that her heart was wounded
whose only fault was to love those that were unworthy,
someone will come to give reason
for papers and pen to come alive once more
for her inspiration can no longer be stopped at all.

The ink will keep on flowing and flowing
dirtying empty pages of the future that will now be written.
Creating a new world with the happiness
that has been sought after for so long
and the tears will no longer have to fall.

Advertisements