0

Muling Nagbalik

Mabagal na umaandar ang mga segundong nagpapatagal
sa oras na pilit pinagmamadali ng pusong sabik,
na muling pagbuksan ang pinto at ika’y papasukin
sa silid ng panaginip kung saan muling maibabahagi
ang naipong mga yakap at halik na kay tamis.
At sa dilim ang apoy ay muling magliliyab,
tutunawin ang distansya papunta sa iyong yakap,
magiging isa ang mga isip na matagal ng uhaw
para sa isa’t isa.
Pagdudugtungin ang mga salitang ang puso ang may akda,
at ang mga daliri’y lilikha ng musika sa bawat haplos
na syang tatatak sa isip na maaaring balik-balikan
ng mga pusong pinagtagpo ng pagkakataon.
At ang mga nangingilid na luha’y hindi na kailangang pumatak pa
‘pagkat ika’y naririto na at hawak hawak ang mga kamay
na matagal ng nangangapa sa dilim matagpuan ka lamang.
Ang mga ngiti’y madarama sa mga labing binabasbasan
ang mga pisngi mo ng mga matatamis na halik,
sapagkat ikaw ay muling nagbalik sa yakap ng umiibig.

-eamarifosque 110513-

Advertisements
0

Muling Sisikat ang Araw

Morning Sun

 

 

 

 

 

Muling sisikat ang araw at hahawiin ang dilim
na syang bumabalot sa mundong kanyang ginagalawan,
at sa paglisan ng mga ulap ay syang pagdating
ng pag-asang makakabangon muli.

Hindi na muling babalikan ang mga luhang pumatak
‘pagkat ang mga ito’y sinipsip na ng lupa ng nakaraan.
Magkakaroon muli ng saysay ang mga salitang binubulong ng isipan,
muling babalik ang ngiti sa mga matang namumugto sa kakaiyak.

At sa bawat minutong lumilipas ay gagawa ng panibagong pangarap
na syang magbibigay linaw sa lahat ng pasakit na nadarama.
Makikita muli ang daang nilisan para lamang sa kinabukasang hindi inaasahang
guguho at mawawala na parang bula.

Muling babalik ang tiwala sa sariling minsan ng inapakan ng mga pinagkatiwalaan
at ang bagong pagkataong mabubuhay
ay magiging mas malakas at mas matatag.

Hindi kakayaning tibagin ng mga mapaglarong nilalang
ang pader na muling itatayo para protektahan
ang pusong nangangailangan ng panahon para hilumin
ang mga sugat na dala ng paglipas ng panahon.

At sa lahat ng mga pagkakataong sinugatan ang pusong
tanging pagkakamali’y mahalin ang mga hindi nararapat,
ay may darating na magbibigay ng dahilan
para mabuhay muli ang mga papel at panulat,
‘pagkat ang inspirasyonay hindi na magpapapigil pa.

Dadaloy at dadaloy ang tinta habang dinudumihan
ang mga blankong pahina ng kinabukasang ngayon pa lang masusulat.
Bubuo ng panibagong mundo kasama ang ligayang
matagal ng inaasam asam at hindi na muling papatak ang mga luha.

-The Elusive Scribe 101813-

Translation of some sorts…:)

The sun will rise again and disperse the darkness
that envelopes the world she moves around in,
and as the clouds disappear so comes
hope that she’ll rise once more.

No need to remember the tears that fell
since they’ve been absobred by the land of the past.
Reason will come once more to the words whispered by the mind
and the smile will come back to the eyes that are puffed from crying.

And for every minute that has passed a new dream will be built
that will give clarity to all the hurts that were felt.
The road, once abandoned for a future that she didn’t expect
to break and disappear like a bubble, will be seen once more.

Her belief in her self will come back after being stepped on
by those she believed in and the new her that will emerge
will be stronger and more stable than before.

No one will be able to break the walls
that will be built once more for protection
for the heart that needs time to heal
the wounds brought by the passing time.

And for those times that her heart was wounded
whose only fault was to love those that were unworthy,
someone will come to give reason
for papers and pen to come alive once more
for her inspiration can no longer be stopped at all.

The ink will keep on flowing and flowing
dirtying empty pages of the future that will now be written.
Creating a new world with the happiness
that has been sought after for so long
and the tears will no longer have to fall.

0

Close Your Eyes

www.unionchapel.org.uk

 

 

 

 

 

 

 
Close your eyes my darling dear
in my arms I’ll rock you to sleep.
A kiss to your cheek I’ll give
to protect you from monsters in your dream.
Don’t be afraid when darkness comes
no one can harm you while I’m around.
Rest your weary head in my embrace
leave your childish worries for another day.
I’ll watch over you as the moon slips in,
even hold your tiny hand, never wanting to let go.
Close your eyes my darling dear,
your mommy is holding you tight
a kiss to your cheek I’ll give
and a promise I’ll whisper to your ear.

-The Elusive Scribe 110513-

0

Ballet Slippers

for a poetry writing challenge

for a poetry writing challenge

 

 

 

 

 

 

 

 

The light slowly creeps in from the broken window,
touching gently fading memories of music and you.
You used to wear these ballet slippers in the shadow,
emerging from the darkness all radiant in blue.
The sweetest notes were played on this piano old
as you closed your eyes and danced with abandon,
I watched enthralled in silence outside the cold
not daring to move, not even breathe, lest I cry for pardon
for breaking the magic that you weave with your feet
that you used to rob me of my senses and captivate my heart.
Yet everything is gone, you’re no longer here my sweet,
I was too late to tell you I’m ready to play my part.
To be the one you’ll only dance to as the music starts to play,
my eyes tracing your every movement like a lover’s caress,
but the table is covered in dust now, just like the words I want to say,
if only I didn’t abandon you, I wouldn’t be in distress,
that your world I used to covet has now gone and vanished,
leaving me with just a faint image of you and your forgotten ballet slippers.

-The Elusive Scribe 110413-